top of page

הוראות בטיחות והפעלת מכונת פופקורן gold medal

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

להורדת הוראות בטיחות והפעלה למכונת פופקורן - לחץ כאן>>


1.    האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
2.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את מכונת הפופקורן. 
3.    יש להרחיק את המכונה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
4.    אסור לכסות ו/או לעטוף את מכונת הפופקורן וכן אסור להניח עליה דברים.
5.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת מכונת הפופקורן.
6.    חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונת הפופקורן תקינים ולא פגומים (חשופים).
7.    חובה להניח את  מכונת הפופקורן על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!.
8.    בסיום השימוש זכור כי מכונת הפופקורן חמה מאד, חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.

9.  לא לחבר עם המכונה כלום לאותו שקע חשמל, אסור להשתמש בכבל במאריך עם גיד דק 1.5 מ"מ (עובי גיד 1.5 מ"מ לא מתאים).


הפעלה:


1.    חבר את מכונת הפופקורן להשכרה לשקע החשמל.
2.    למכונת הפופקורן 3 כפתורים: 1- תאורה, 2- סיבוב הבחשן, 3- חימום הסיר.


3.   יש מכונות עם 2 כפתורים בלבד: 1 - תאורה, 2- סיבוב הבחשן + חימום הסיר.
4.   יש מכונות עם 4 כפתורים: 1- תאורה, 2- חימום תא הפופקורן, 3, סיבוב הבחשן, 4- חימום הסיר.

5.   לייצור פופקורן הדלק את כל הכפתורים (חימום הסיר, סיבוב הבחשן, תאורה וחימום התא) למצב ON.

      לא לשכוח לכבות את כפתור חימום הסיר וסיבוב הבחשן מיד כשמסיימים להכין פופקורן - אחרת הסיר יישרף.


במכונת פופקורן קטנה:


1.    הכנס לסיר מכונת הפופקורן כרבע כוס שמן (רבע כוס חד פעמית רגילה בנפח 180 סמ"ק).
2.    הכנס 1 כוס (בנפח 180 סמ"ק) גרגירי תירס לתוך סיר מכונת הפופקורן, הוסף כפית שטוחה של מלח חמאה.

3.     סגור את מכסה הסיר, המתן מעט, בפעם הראשונה יצא פופקורן תוך כ-15 דקות, בפעם השנייה זה יקרה תוך כ-5 דקות.


במכונת פופקורן בינונית:
1.    הכנס לסיר מכונת הפופקורן כשליש כוס שמן (שליש כוס חד פעמית רגילה בנפח 180 סמ"ק).
2.    הכנס כוס (בנפח 180 סמ"ק) גרגירי תירס לתוך סיר מכונת הפופקורן, הוסף כפית שטוחה של מלח חמאה.

3     סגור את מכסה הסיר, המתן מעט, בפעם הראשונה יצא פופקורן תוך כ-15 דקות, בפעם השנייה זה יקרה תוך כ-5 דקות.
4.    לאחר שגרגרי הפופקורן סיימו להתפוצץ, הפוך את הסיר על מנת לשפוך את אחרוני הפופ קורנים.
5.    פזר מלח (עדיף אבקת מלח) על הפופקורן שיצא לא בתוך הסיר עצמו.
6.    על מנת להכין שוב פופקורן, חזור שוב, מידית, על סעיפים 4-5 או 6-7 תלוי בסוג מכונת הפופקורן.
7.    כשמסיימים להכין פופקורן, לכבות את מתג החימום ומתג הבחשן (מתג התאורה יכול להישאר דולק).
      אם לא תכבו את כפתור החימום בסוף הכנת הפופקורן השמן בסיר יישרף!.

במכונת פופקורן גדולה:
1.    הכנס לסיר מכונת הפופקורן כשליש כוס שמן (שליש כוס חד פעמית רגילה בנפח 180 סמ"ק).
2.    הכנס שני כוסות (בנפח 180 סמ"ק) גרגירי תירס לתוך סיר מכונת הפופקורן, הוסף כפית שטוחה של מלח חמאה.

3     סגור את מכסה הסיר, המתן מעט, בפעם הראשונה יצא פופקורן תוך כ-15 דקות, בפעם השנייה זה יקרה תוך כ-5 דקות.
4.    לאחר שגרגרי הפופקורן סיימו להתפוצץ, הפוך את הסיר על מנת לשפוך את אחרוני הפופ קורנים.
5.    פזר מלח (עדיף אבקת מלח) על הפופקורן שיצא לא בתוך הסיר עצמו.
6.    על מנת להכין שוב פופקורן, חזור שוב, מידית, על סעיפים 4-5 או 6-7 תלוי בסוג מכונת הפופקורן.
7.    כשמסיימים להכין פופקורן, לכבות את מתג החימום ומתג הבחשן (מתג התאורה יכול להישאר דולק).
       אם לא תכבו את כפתור החימום בסוף הכנת הפופקורן השמן בסיר יישרף!.


הוראות ניקוי:


1.    וודא שמכונת הפופקורן לא חמה, כבויה ומנותקת מהחשמל.
2.    אין לטבול ו/או לנקות את מכונת הפופקורן להשכרה במים זורמים.
3.    רסס את דפנות וסיר מכונת הפופקורן במסיר שומנים, שפשף עם סקוטש עדין ועם סבון, נגב באמצעות מטלית לחה.
4.    לאחר הסרת השומן, גם מהזכוכיות, ניתן לנקותם באמצעות נוזל שמשות, אסור לשפשף עם צמר פלדה.
5.    לרוקן את מגירת העודפים במכונת הפופקורן ולייבש את מכונת הפופקורן באמצעות מטלית יבשה. 

בכל בעיה ו/או תקלה במכונת הפופקורן

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080

מכונת פופקורן להשכרה
bottom of page