top of page

הוראות בטיחות והפעלה למכונת קפה בריסטה

לה פבוריטה.jpg

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!
1.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים לתפעל את מיכל הקצפת. 
2.    יש להרחיק את מכונת הקפה להשכרה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
3.    אסור לכסות ו/או לעטוף את מכונת הקפה להשכרה וכן אסור להניח עליה דברים.
4.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת מכונת הקפה.
5.    חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונת הקפה תקינים ולא פגומים (חשופים).
6.    חובה להניח את מכונת הקפה על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!.
7.    האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
8.    אסור להפוך ו/או להשכיב את מכונת הבריסטה להשכרה.

9. יוצאים מהמכונה מים רותחים וקיטור - זהירות לא לגעת בידיים חשופות.

הוראות הפעלה:

וודא שהמכונה, המשאבה והמטחנה לא מחוברים לחשמל

1.  וודא שאין לחץ מים במכונה ע"י שחרור לחץ בברז העליון של מרכך המים, עליך לסובב אותו לכיוון הנגדי של הצינור.

    במידה ויש לחץ מים הוא ישתחרר, לאחר מכן החזר את הברז לכיוון הצינור.

2. הכנס את צינור המים לכד מים, וודא כי אין קיפולים בצינורות המונעים מעבר מים.

3. הכנס את המשאבה לחשמל וודא כי היא יונקת מים ומפסיקה לאחר כ-30 שניות
-  חשוב! - אם המשאבה לא יונקת מים ו/או לא מפסיקה לפעול כנראה שיש בה אוויר,
-  עליך לכבות אותה (להוציאה מהחשמל) ולשחרר לחץ כמפורט בסעיף 1 לעיל.

4. הכנס את מכונת הקפה לחשמל, הדלק אותה שים לב:
-  שמקור המתח מתאים למכונה, לדוג' לא להשתמש בכבל מאריך עם גיד דק (1.5 מ"מ)
-  שכמות המים במדיד לא פחות מחצי (עדיף על 3/4).

5. הנח למכונה להתחמם כחצי שעה לפחות, בדוק שיש לחץ מים ולחץ קיטור.

6. הכנס את המטחנה לחשמל, טחון מעט ובדוק האם עובי הטחינה מתאים לך, אם לא כוון את המטחנה.

7. במהלך העבודה שים לב שהמשאבה עובדת תקין ושואבת מים למכונת הקפה.

תקלות אפשריות:

1. כל הכפתורים מהבהבים, סיבה, כנראה אין מים או אין לחץ מים במכונה
הפתרון - לוודא שיש מים במדיד - לפחות חצי, לכבות את המכונה, להוציא מהחשמל, להכניס לחשמל ולהדליק.

2. המשאבה (משאבת המים) לא מפסיקה לעבוד:
- כנראה אין מים במיכל המים 

- כנראה יש קיפול בצינורות הזנת המים שמונעים ממים להגיע למכונה

- כנראה יש אוויר בתוך המשאבה
הפתרון, לכבות את המשאבה, לשחרר לחץ מהברז העליון של המרכך, כמפורט בסעיף 1 להוראות ההפעלה.

3. לא יוצא מים

כנראה כי אין הזנה של מים, לבדוק את המשאבה (היא צריכה להפסיק לעבוד כסימן ליצירת לחץ מים).

לוודא שהמכונה ו/או המשאבה מחוברים לחשמל.

לוודא שיש הזנת חשמל תקינה.

4. הקפה זורם לאט מידיי דרך הראשים

כנראה שטחינת הקפה דקה מידיי, עליף לכוון את מטחנת הקפה ליותר גס, במקצת.

הוראות כיבוי וניקוי:


1. העבר מים במכונה דרך ראשי הקפה כשהם ריקים.

2. העבר מים בראשי הקפה עם ראש 0 (אטום).

​וודא כי המכונה, המטחנה והמשאבה מנותקים מהחשמל.

3. שטוף את מיכל העודפים ונגב את המכונה עם סמרטוט לח ללא סקוטש /ברזלית או צמר פלדה.

4. שחרר לחץ מים מהמרכך, כמפורט בסעיף 1 להוראות ההפעלה.

5. שחרר לחץ קיטור ע"י פתיחת ברז הקיטור עד שייצא כל הקיטור - זהירות - יוצא קיטור חם מאד!!

6. אין לטבול ו/או לנקות במים זורמים.
7. חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה.

בכל בעיה ו/או תקלה במכונת הקפה להשכרה

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080,

כשאין מענה להשאיר הודעה ונחזור ממש בהקדם!

bottom of page