מהמה - דוכני מזון בקהילה

אנו מאמינים כי לתת לקהילה זה זכות גדולה, בכל הזדמנות אנו נתרום ציודים ומכונות לרווחת אלו שבאמת צריכים.

חץ קדימה
חץ קדימה
חברים לרפואה
חברים לרפואה
גדולים מהחיים
גדולים מהחיים
בני עקיבא
בני עקיבא
נותנים תקווה
נותנים תקווה
צוק איתן
צוק איתן
מושב נחלים
מושב נחלים
בית חולים דנה
בית חולים דנה
חברים לרפואה
חברים לרפואה
קו לחיים
קו לחיים
תאיר ראדה
תאיר ראדה
חברים לרפואה
חברים לרפואה
להושיט יד
להושיט יד
חברים לרפואה
חברים לרפואה
רופאים ללא גבולות
רופאים ללא גבולות
חברים לרפואה
חברים לרפואה
להושיט יד
להושיט יד
איל"ן
איל"ן
עמותת שמע
עמותת שמע
תקווה ומרפא
תקווה ומרפא
בית הנוער קדימה
בית הנוער קדימה
שערי רחמים
שערי רחמים
קו לחיים
קו לחיים
משרד הביטחון שלהבת
משרד הביטחון שלהבת

אגף השיקום

בית חולים דנה
בית חולים דנה
עמותת עלה
עמותת עלה
חברים לרפואה
חברים לרפואה
כפר אוריה
כפר אוריה
שמחה לילד
שמחה לילד
וראייטי ישראל
וראייטי ישראל
לתת ביחד
לתת ביחד
להושיט יד
להושיט יד