top of page

מהמה - דוכני מזון בקהילה

אנו מאמינים כי לתת לקהילה זה זכות גדולה, בכל הזדמנות אנו נתרום ציודים ומכונות לרווחת אלו שבאמת צריכים.

bottom of page