top of page

הוראות בטיחות והפעלת שערות סבתא / שמבלולו

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

 

להורדת הוראות בטיחות והפעלה לשערות סבתא - לחץ כאן>>


1.    האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
2.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את מכונת הסוכר. 
3.    יש להרחיק את מכונת שערות הסבתא ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
4.    אסור לכסות ו/או לעטוף את מכונת הסוכר וכן אסור להניח עליה דברים.
5.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת מכונת הסוכר.
6.    חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונת הסוכר / שערות סבתא תקינים ולא פגומים (חשופים).
7.    חובה להניח את מכונת הסוכר על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!.
8.    בסיום השימוש צריך לזכור כי מכונת הסוכר חמה מאד על כן חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.
9.    אסור לגעת עם היד או המקל בסיר הממוקם בראש המנוע המסתובב מחשש לקבלת מכה / פציעה.

10. אסור להשתמש בכבל מאריך בעובי גיד 1.5 מ"מ - הוא לא מעביר מספיק חשמל למכונה רק כבל 2.5X3 מ"מ.


הפעלה:


1.    חבר את מכונת הסוכר / שערות סבתא לשקע החשמל.
2.    למכונת הסוכר 3 כפתורים: 1- למנוע, 2- לגוף החימום, 3- פוטנציומטר לקביעת עוצמת החום.
3.    מזוג סוכר לבן יבש בלבד לסיר מכונת הסוכר עד שיתמלא (אסור למלא בצבעי מאכל נוזליים).
4.    הפעל את כפתור המנוע (העברתו למצב ON).
5.    הפעל את כפתור החימום (העברתו למצב ON).
6.    סובב את כפתור 3 (הפוטנציומטר) עד שמחוג הוולטמטר יהיה באמצע - על 150 וולט.
7.    כשמסיימים להכין שערות סבתא, לכבות את מתג החימום ולהמתין כדקה לפני שמכבים את מתג המנוע.
8.    לכבות את מתג המנוע ולהמתין שהסיר יפסיק להסתובב ויעצור לגמרי.


הכנת שערות סבתא:


1.    לאחר שהפעלתם את מכונת הסוכר כמפורט לעיל, לאחר כדקה המכונה תתחיל להפיק שערות סבתא.
2.    המתינו מס' שניות עד שיצטברו שערות סבתא על הסיר החיצוני.
3.    החלו לסובב את המקל בעיקר סביב צירו ומעט מסביב לסיר על מנת לאסוף את הסוכר על המקל.
4.    נתקעתם / המכונה התמלאה בסוכר, כבו את כפתור החום, המתינו שהמכונה תפסיק להפיק שערות סבתא, 
       נקו אותה מעט בעזרת מקל ו/או היד, הרחיקו את שאריות הסוכר מהסיר והפעילו אותה בשנית.


הוראות ניקוי:


1.    אין צורך לרוקן את מכונת שערות הסבתא מהסוכר שנשאר בסיר.
2.    וודא שמכונת הסוכר מנותקת מהחשמל.
3.    וודא כי סיר מכונת הסוכר לא חם.
4.    אין לטבול ו/או לנקות את מכונת הסוכר / שערות סבתא במים זורמים.
5.    שפשף את מכונת הסוכר בעדינות עם סקוטש עדין, נגב באמצעות מטלית לחה.
6.    חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה. 
7.    אסור לשפשף את מכונת הסוכר / שערות סבתא עם צמר פלדה / ברזלית.

בכל בעיה ו/או תקלה בשמבלולו / שערות סבתא / יםבםבם

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080

מכונת שערות סבתא להשכרה
bottom of page