top of page

הוראות בטיחות והפעלה כלליות

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

להורדת הוראות בטיחות והפעלה כלליות - לחץ כאן>>

1. האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.

2. אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל/לתפעל שום מכונה.

3. יש להרחיק את המכונה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.

4. אסור לכסות ו/או לעטוף את המכונה וכן אסור להניח עליה דברים.

5. יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת המכונה.

6. חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונה תקינים ולא פגומים (חשופים).

7. חובה להניח את המכונה על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!.

8. בסיום השימוש צריך לזכור כי המכונה חמה מאד על כן חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.

9. חובה לוודא חיבורי חשמל תקינים, לרבות מפסק פחת והארקה - טרם השימוש במכונות.

 

הוראות הפעלה:

1. חבר את המכונה לשקע החשמל.

2. העבר את כפתור ההפעלה הראשי למצב ON.

3. בהתאם לצורך, סובב את ווסת הטמפ' או כפתורי ההפעלה הנוספים.

4. כשמסיימים להשתמש במכונה, לכבות את מתג ההפעלה הראשי.

5. נתקלת בבעיה בהפעלת מוצר, אל תהסס ופנה אלינו 24/7 לטל' 03-9448080.

הוראות ניקוי:

1. וודא שהמכונה מנותקת מהחשמל, וודא כי היא לא חמה.

2. אין לטבול ו/או לנקות מכונות במים זורמים.

3. אסור לשפשף מכונות עם צמר פלדה אלא באמצעות מטלית לחה ומעט סבון ולייבש עם מטלית יבשה.

4. רק מגשים של תנור (לא את התנור) ניתן לנקות באמצעות מסיר שומנים ואף לשפשף עם ברזלית, לאחר מכן

    לשטוף עם מים, לשפשף עם סקוטש וסבון, לשטוף ולייבש באמצעות מטלית יבשה.

 בכל בעיה ו/או תקלה התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטלפון 03-9248080

bottom of page