top of page

הוראות בטיחות והפעלת תנור תפוח אדמה

תנור תפוח אדמה להשכרה

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

להורדת הוראות בטיחות והפעלה לתפוח אדמה מדורה - לחץ כאן>>

1.    האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
2.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את תנור תפוח האדמה. 
3.    יש להרחיק את תנור תפוח האדמה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
4.    אסור לכסות ו/או לעטוף את תנור תפוח האדמה וכן אסור להניח עליו דברים.
5.    חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל לתנור תפוח האדמה תקינים ולא פגומים (חשופים).
6.    חובה להניח את תנור תפוח האדמה על שולחן / משטח ישר ויציב שלא יחליק!.
7.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת תנור תפוח האדמה, התנור כבד מאד ודורש 2 אנשים לשינוע.
8.    בסיום השימוש צריך לזכור כי תנור תפוח האדמה חם מאד על כן חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.
9.    צריכת חשמל של 9,000 וואט, תלת פאזי, לא לחבר לאותו שקע / קו חשמל יותר מכשירים!.

הפעלה:


1.    חבר את התנור תפוח האדמה לשקע חשמל תלת פאזי.
2.    לתנור תפוח האדמה כפתור הפעלה 0= מכובה, 1= דולק וכפתור מד טמפרטורה.

3.    הפעל את כפתור ההפעלה, העבר אותו ממצב 0 למצב 1, כוון את המד לטמפרטורה הרצויה (250 מעלות)
4.    כשמסיימים להשתמש בתנור תפוח האדמה, לכוון את מד הטמפרטורה לאפס, להעביר את מתג ההפעלה

      הראשי ל-0 ולהוציא את השקע מהחשמל.

הוראות ניקוי:


1.    אין לטבול ו/או לנקות את תנור תפוח האדמה במים זורמים.
2.    וודא שתנור תפוח האדמה כבוי ומנותק מהחשמל, וודא כי התנור לא חם.
3.    את תנור תפוח האדמה אסור לשפשף עם צמר פלדה אלא באמצעות סקוטש עדין וסבון, לייבש עם מטלית יבשה.
4.    רק את המגשים עצמם (לא את תנור תפוח האדמה) ניתן לנקות באמצעות מסיר שומנים ואף לשפשף ם ברזלית,

       לאחר מכן לשטוף עם מים, לשפשף עם סקוטש וסבון, לשטוף ולייבש באמצעות מטלית יבשה. 
 

בכל בעיה ו/או תקלה בתנור תפוח אדמה

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080

bottom of page