top of page

הוראות בטיחות והפעלת סיר סחלב / שוקולטה

מכונת סחלב להשכרה

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

להורדת הוראות בטיחות והפעלה לסיר סחלב / שוקולטה - לחץ כאן>>

1.    האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
2.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את מכונת הסחלב / שוקולטה. 
3.    יש להרחיק את מכונת הסחלב / שוקולטה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
4.    אסור לכסות ו/או לעטוף את מכונת הסחלב / שוקולטה וכן אסור להניח עליה דברים.
5.    אסור להכניס ידיים או כל דבר אחר לתוך מכונת הסחלב / שוקולטה.
6.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת מכונת הסחלב / שוקולטה.
7.    חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונת הסחלב / שוקולטה תקינים ולא פגומים (חשופים).
8.    חובה להניח את מכונת הסחלב / שוקולטה על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!.
9.    בסיום השימוש זכור כי מכונת הסחלב / שוקולטה חמה מאד, חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.


הוראות כלליות למילוי המכונה:


1.    חובה להשתמש בבלילה המיועדת למכונת שוקולטה / סחלב. 
2.    חובה לשמור על יחס מדויק בין הרכיבים כמפורט על שקית אבקת הסחלב / שוקולטה.
3.    את תערובת הסחלב / שוקולטה מכינים בקערה חיצונית ורק שהיא מוכנה ובלי גושים שופכים אותה לסיר.
4.    לא למלא את סיר מכונת הסחלב / שוקולטה מעל לקו המקסימום.
5.    לכסות את המכל מכונת הסחלב / שוקולטה עם המכסה לפני ההפעלה, חשוב לא להכניס ידיים או כל דבר אחר!.


הפעלה:


1.    חבר את מכונת הסחלב / שוקולטה לשקע החשמל.
2.    למכונת הסחלב / שוקולטה 2 כפתורים: 1- הפעלת הסיבוב והחימום, 2- ווסת טמפרטורה.
3.    הפעל את כפתור ההפעלה (העברתו למצב ON).
4.    סובב את ווסת הטמפרטורה לטמפרטורה של 90 מעלות.
5.    לאחר מספר שניות סיר יתחיל לעבוד (להסתובב) ולהתחמם, לאחר כ-שעה רצוי להוריד את הטמפרטורה ל-70 מעלות.
6.    חשוב! ככל שסיר הסחלב עובד יותר הוא מערבב את הבלילה ומסמיך אותה, על כן כל שעה יש לשים לב!

       שהבחשן לא נתקע, במידה ונתקע / מסתובב לאט מיד ניתן להוסיף מעט חלב / מים לדלל את הבלילה, 

      כן ניתן להוריד מעט את הטמפרטורה ל- 60-70 מעלות.


הפסקת המכונה:


1.    שנגמר הסחלב / שוקולטה לכבות את כפתור ההפעלה הראשי.


הוראות ניקוי:


1.    וודא שמכונת הסחלב / שוקולטה כבויה ומנותקת מהחשמל.
2.    וודא כי סיר מכונת הסחלב / שוקולטה לא חם, שפוך את שאריות הסחלב / שוקולטה.
3.    שפשף את סיר ומכונת הסחלב / שוקולטה בעדינות עם סקוטש עדין וסבון, נגב באמצעות מטלית לחה.
4.    אין לטבול ו/או לנקות את מכונת הסחלב / שוקולטה במים זורמים.
5.    אסור לשפשף את המכונה עם צמר פלדה / ברזלית.

6.    חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה.

 


בכל בעיה ו/או תקלה בסיר הסחלב / שוקולטה

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080

bottom of page