top of page

הוראות בטיחות והפעלת מכונת נקניקיות

מכונת נקניקיות להשכרה

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

להורדת הוראות בטיחות והפעלה למכונת נקניקיות - לחץ כאן>>

1.    האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.

2.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את מכונת הנקניקיות. 

3.    יש להרחיק את מכונת הנקניקיות ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.

4.    אסור לכסות ו/או לעטוף את מכונת הנקניקיות וכן אסור להניח עליה דברים.

5.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת המכונה.

6.    חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונת הנקניקיות תקינים ולא פגומים (חשופים).

7.    חובה להניח את מכונת הנקניקיות על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!.

8.    בסיום השימוש צריך לזכור כי מכונת הנקניקיות חמה מאד על כן חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.

הפעלה:

1.    למכונת הנקניקיות 2 כפתורי הפעלה: 1- תאורה, 2- סיבוב הגלילים.

2.    למכונה 2 ווסתי טמפרטורה (חום הגלילים), השמאלי שולט ב-5 רולרים קדמיים והימני ב-4 האחוריים.

       חשוב לשים לב כי גם שכפתורי התאורה והסיבוב מכובים, ווסתי החום עובדים ומחממים.

3.    חבר את מכונת הנקניקיות לשקע החשמל, העבר את 2 הכפתורים למצב ON.

4.    סובב את ווסתי הטמפ' ל-150 מעלות (חשוב! החום עובד גם שכפתור האור והסיבוב מכובים!).

5.    הנח בזהירות את הנקניקיות על הגלילים, לאחר כמה דקות (תלוי בחום) והנקניקיות מוכנות.

6.    שהנקניקיות מוכנות, להנמיך ל-70 מעלות את ווסתי החימום, מתג התאורה/סיבוב יכול להישאר דולק).

7.    אם גלילי החום חמים מידיי, ניתן להסיר את הנקניקיות מהגלילים למס' רגעים שלא יישרפו.

הוראות ניקוי:

1.    וודא שמכונת הנקניקיות לא חמה ומנותקת מהחשמל.

2.    אין לטבול ו/או לנקות במים זורמים את מכונת הנקניקיות.

3.    רסס את מכונת הנקניקיות במסיר שומנים שפשף עם סקוטש עדין וסבון, נגב באמצעות מטלית לחה.

4.    לאחר הסרת השומן מהזכוכיות ומהגלילים, ניתן לנקותה באמצעות מטלית לחה.

5.    אפשר לשפשף רק את גלילי המתכת (המסתובבים) עם צמר פלדה ומסיר שומנים - לא את גוף המכונה!.

6.    לרוקן ולנקות את מגש העודפים של מכונת הנקניקיות.

7.    חובה לייבש את מכונת הנקניקיות באמצעות מטלית יבשה. 


בכל בעיה ו/או תקלה במכונת הנקניקיות

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080

bottom of page