top of page

הוראות בטיחות והפעלת סנו קון (סנו בול)

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

להורדת הוראות בטיחות והפעלה לסנו קון / סנו בול - לחץ כאן>>

1.    אסור למלא ב סנוקון תרכיזים סוכר או כל דבר אחר מלבד קרח.

2.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את מכונת ה סנוקון. 

3.    יש להרחיק את מכונת ה סנוקון להשכרה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.

4.    אסור לכסות ו/או לעטוף את ה סנוקון וכן אסור להניח עליו דברים.

5.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת מכונת ה סנוקון.

6.    אסור בשום אופן להכניס ידיים או חפצים/מקלות לתוך המכונה.

7.    חובה להניח את ה סנוקון על שולחן / משטח ישר ויציב שלא יחליק!.

8.    חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל למכונת ה סנוקון להשכרה תקינים ולא פגומים (חשופים).

9.    בסיום השימוש צריך לזכור לנתק את ה סנוקון להשכרה מהחשמל לפני ניקוי / שינוע.

10.  האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.

הפעלה:

1.    מלא את סיר מכונת ה סנוקון בקוביות קרח.

2.    חבר את מכונת ה סנוקון לחשמל (למכונה מנגנון הגנה שלא פועל שהמכסה פתוח!).

3.    הנח כוס מתאימה בפתח יציאת פתיתי הקרח (בחזית המכונה).

4.    הפעל את מתג ההפעלה למס' שניות עד שהכוס תתמלא בשבבי קרח ואז כבה אותו.

5.    חזור על הפעולה בכל פעם שתרצה למלא גביע בשבבי קרח.

6.    ניתן לשנות את עובי שבבי הקרח על ידי סיבוב כפתור בהתאם לכיוון (סמיך/דק).

7.    על הכוס עם שבבי הקרח ניתן למזוג תרכיז בטעמים ואף להוסיף אלכוהול (למבוגרים בלבד).

8.    כשנגמר הקרח בסיר מכונת ה סנוקון, למלא אותו בשנית.

הפסקת המכונה:

1.    כיבוי מפסק ההפעלה, הוצא את כבל החשמל משקע החשמל.

הוראות ניקוי:

1.    שמסיימים להכין שבבי קרח יש לרוקן את ה סנוקון ע"י הנחת כוס/סיר בפתח יציאת שבבי הקרח, 

להפעיל את כפתור הפעלת ה סנוקון ולהמתין שכל הקרח ייצא מהמכונה לסיר (מס' שניות).

2.    וודא שמכונת הסנוקון להשכרה מנותקת מהחשמל, אין לטבול ו/או לנקות במים זורמים.

3.    אסור לרסס את מכונת ה סנוקון להשכרה במסיר שומנים ואסור שפשף עם ברזלית.

4.    נגב בעדינות בעזרת סמרטוט רטוב, חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה. 

בכל בעיה ו/או תקלה בסנו קון (סנו בול)

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080

סנוקון להשכרה
bottom of page