top of page

הוראות בטיחות והפעלת תנור פיצה

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

להורדת הוראות בטיחות והפעלה לתנור פיצה - לחץ כאן>>

1.    האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
2.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את תנור הפיצה. 
3.    יש להרחיק את תנור הפיצה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
4.    אסור לכסות ו/או לעטוף את תנור הפיצה וכן אסור להניח עליו דברים.
5.    חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל לתנור הפיצה תקינים ולא פגומים (חשופים).
6.    חובה להניח את תנור הפיצה על שולחן / משטח ישר ויציב שלא יחליק!.
7.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת תנור הפיצה, התנור כבד מאד ודורש 2 אנשים לשינוע.
8.    בסיום השימוש צריך לזכור כי תנור הפיצה חם מאד על כן חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.
9.    בתנור חד פאזי, צריכת חשמל של 3,000 וואט, לא לחבר לאותו שקע / קו חשמל יותר מכשירים!.

10.  במידה ונדרש כבל מאריך, לא להשתמש בכבל מאריך דק (עובי גיד 1.5X3) אלא בכבל חשמל 2.5X3 בלבד.

11.  אסור לשנע תנורי פיצה בנגרר אלא בתוך הרכב עצמו, קפיצות הנגרר ישברו את אבני השמוט.

הפעלה:


1.    חבר את התנור הפיצה לשקע החשמל.
2.    לתנור הפיצה כפתור הפעלה ראשי ו 3 ווסתי טמפרטורה, עליון אמצעי ותחתון.
3.    העבר את כפתור ההפעלה הראשי למצב ON.
4.    בהתאם לצורך, סובב את ווסת הטמפ' העליון, המרכזי או התחתון לטמפ' הרצויה.
5.    המתן שהתנור הפיצה יתחמם טרם שימוש בו (כחצי שעה לפחות).
6.    כשמסיימים להשתמש בתנור הפיצה, לכבות את מתג ההפעלה הראשי וכן את כל ווסתי הטמפרטורה.

הוראות ניקוי:


1.    אין לטבול ו/או לנקות את תנור הפיצה במים זורמים.
2.    וודא שתנור הפיצה כבוי ומנותק מהחשמל, וודא כי התנור לא חם.
3.    את תנור הפיצה אסור לשפשף עם צמר פלדה אלא באמצעות סקוטש עדין וסבון, לייבש עם מטלית יבשה.
4.  רק את המגשים עצמם (לא את תנור הפיצה) ניתן לנקות באמצעות מסיר שומנים ואף לשפשף עם ברזלית,

       לאחר מכן לשטוף עם מים, לשפשף עם סקוטש וסבון, לשטוף ולייבש באמצעות מטלית יבשה. 

בכל בעיה ו/או תקלה בתנור הפיצה

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080

תנור פיצה להשכרה
bottom of page