top of page

הוראות בטיחות והפעלת קופה רושמת towa ax-100

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!

להורדת חוברת הדרכה לקופה רושמת להשכרה Ax - 100 - לחץ כאן>>

 

בטיחות: זכרו - בטיחות קודמת לכל!
1.    אסור לתת למי שטרם מלאו לו 18 שנים להפעיל את הקופה הרושמת. 
2.    יש להרחיק את הקופה הרושמת להשכרה ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש.
3.    אסור לכסות ו/או לעטוף את הקופה הרושמת להשכרה וכן אסור להניח עליה דברים.
4.    יש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת הקופה הרושמת.
5.    חובה לוודא כי כל חיבורי החשמל לקופה הרושמת להשכרה תקינים ולא פגומים (חשופים).
6.    חובה להניח את הקופה הרושמת להשכרה על שולחן / משטח ישר ויציב שלא תחליק!.
7.    בסיום השימוש צריך לזכור להוציא סיכום, כמפורט בהוראות ההפעלה - ולשמור עליו 7 שנים.
8.    האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות.
9.    צריכת חשמל, 

הוראות ניקוי:


1.    וודא שהקופה הרושמת כבויה ומנותקת מהחשמל.
2.    אין לטבול ו/או לנקות במים זורמים.
3.    נגב את הקופה הרושמת להשכרה בעדינות באמצעות סקוטש עדין ומטלית לחה בלבד!,
4.    חובה לייבש באמצעות מטלית יבשה. 
5.    אסור לשפשף עם צמר פלדה / ברזלית.

בכל בעיה ו/או תקלה בקופה רושמת להשכרה

התקשרו לצוות התמיכה 24/7 לטל' 03-9448080

קופה רושמת towa ax-100 להשכרה
bottom of page